O meni

Lepo dobrodošli na Sebi naproti.
Moje ime je Petra Lagoja in sem specializantka transakcijske analize (TA) - smer: svetovanje (counselling) in univ. dipl. ekon. ter mag. posl. ved.

V letu 2019 sem na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) zaključila 4-letni specialistični študij transakcijske analize. Po strokovni izobrazbi sem univerzitetno diplomirana ekonomistka ter magistrica poslovnih ved. Že v času študija ekonomije so me vedno bolj zanimale teme s področja odnosov ter duševnega zdravja, kar je močno vplivalo na mojo odločitev, da sem magistrski študij zaključila z avtorskim delom: Vpliv anksioznosti na delovno zmožnost in uspešnost pri delu.

V vmesnem obdobju sem se udeležila in uspešno zaključila vrsto dodatnih izobraževanj s področja psihoterapije, čuječnosti, odnosov, osebne rasti, kreativnega pisanja … V času pred rojstvom otroka sem bila aktivno vključena tudi v prostovoljno delo z otroki, kjer sem dve leti sodelovala z Društvom za nenasilno komunikacijo ter bila vključena v redno intervizijsko skupino. Pred leti sem opravila tudi usposabljanje za delo na Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kjer želim nadaljevati prostovoljno delo.

Tekom dolgoletne študijske poti, osebne psihoterapevtske prakse in dodatnih, podpornih izobraževanj sem zase in za lastno svetovalno delo prejela veliko strokovnega znanja, ki ga uporabljam v osebnem življenju kot pri delu s klienti. Pri strokovnem delu delujem po načelih transakcijske analize, svoje delo pa dopolnjujem z različnimi tehnikami in seveda vedno v skladu s klientovimi potrebami in etičnimi načeli.

Na svoji poti in strokovni praksi pogosto naletim na prepričanje, da je proces svetovanja – zgolj proces dajanja nasvetov. Žal temu ni tako. Mogoče bi bilo delo na takšen način morda lažje, a na dolgi rok zagotovo nesprejemljivo in predvsem ne-opolnomočeno in neodgovorno do klienta. Gre za globlji proces, kjer v odnosu s klientom skupaj raziskujeva njegov notranji svet in na podlagi katerega se klient uči (na osnovi njegovega osebnega pričevanja) prepoznati lastne vzorce razmišljanja, vedenja in čustvovanja. Kako le ti vplivajo na njegovo življenja in kaj je v njegovi moči, da lahko nekaj stori drugače. Cilj svetovanja je, da se znotraj procesa klient opolnomoči in zase odgovorno sprejme avtonomne odločitve, ki so potrebne za njegovo osebno in življenjsko pot.

A v prvi vrsti pa sem ženska, mama, partnerka, prijateljica, teta, ustvarjalka ...

Osebno rada ustvarjam z barvami, berem zgodbe, ki se me dotaknejo, poslušam glasbo, obožujem sprehode v naravi, morje, izvajam jogo, se družim z meni dragami osebami, pišem poezijo, misli o duševnem zdravju in skrbi zase …

Skrb zase je tisto eno posebno področje, ki je že dlje časa del mojega življenja – več pozornosti pa se mu pričela namenjati, ko sem postala mama. Z rojstvom otroka sem se rodila tudi – nova jaz.

Osebno verjamem, da smo ljudje zmožni zase narediti velike spremembe – vendar ob svojem času in v svojem ritmu. Žal pa spremembe od nas zahtevajo svoj čas, vložek osebne energije ter osebno odgovornost in zavezanost – sebi.

Živimo v družbi, ki od nas (pogosto) pričakuje & zahteva vedno več. Biti vedno boljši, hitrejši, bolj učinkoviti, neustrašni, več-opravilni … Pogosto delujemo na način, da poskušamo ustreči drugim, zadovoljiti potrebe drugih – a hkrati (tako pogosto) pozabimo nase. Na naš notranji svet, naše potrebe, naše počutje, naše telesne občutke …

Živimo pa tudi v družbi, ko imamo, kot odrasle osebe, na voljo mnogo virov (po)moči, s pomočjo katerih si lahko v življenju pomagamo (psihoterapija, svetovanje, zdravstvo, knjige, narava, ustvarjanje …)

In ravno zato sem velika pobudnica, da imamo kot odrasle osebe moč in lahko sprejmemo odgovornost zase in za svoje življenje. Včasih lahko od sebe pričakujemo preveč in to lahko ustvari le dodaten pritisk v nas samih.

Zato je zelo pomembno, da ko pričnemo delati “na sebi”, pričnemo počasi, v varnem in zaupnem okolju ter predvsem – da delujemo po svojih najboljših močeh, kot smo zmožni, v danem trenutku, dati sebi. In da se, iz dneva v dan, učimo prisluhniti – tudi sebi.
Supervizija

Kot eduk. transakcijske analize svoje svetovalno delo opravljam pod redno, mesečno supervizijo pri Maji Sedmak Cvelbar (PTSTA-P / TA psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka transakcijske analiza (PTSTA-P) ter pri Sylvie Monin (TSTA-C / TA svetovalka, učiteljica in supervizorka transakcijske analize – področje: TA counselling).

Dodatna izobraževanja, usposabljanja & zanimanja:
2023

2022

2021

2020

2019

Moč utelešenja – The Power of Embodied Transformation (v izobraževanju)

8. strokovno srečanje (Sloventa): Od nasilja k dostojanstvu

Razvoj otrokovih možganov: Vloga odraslih pri razvoju otrokovih možganov (SFU)

Izkustvena delavnica avtentičnega pisanja (JSKD)

Transakcijsko-analitična psihoterapija (zaključek 4-letnega študija – IPSA)

2016 Transakcijsko-analitična psihoterapija depresije
2015 Individualna pomoč otrokom in mladim, ki imajo izkušnjo nasilja (23 ur)
2015 TA 101 – Uvod v transakcijsko analizo
2014 Napredni trening za učitelja čuječnosti (IPSA)
2013 Celostno obvladovanje stresa (IPSA) – 8-tedenski program
2013 NLP Mojster
2013 Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj
2012 NLP Coach Praktik
Članica v strokovnih združenjih
  • Društvo SINTA, slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo
  • Društvo SLOVENTA – Društvo za transakcijsko analizo Slovenije
  • EATA – European Association for Transactional Analysis
  • SKZP – Slovenska krovna zveza za psihoterapijo