Kontaktirajte me za rezervacijo termina

Pogosta vprašanja & odgovori

Spodaj podajam odgovore na vprašanja, ki jih klienti na začetku svetovalnega procesa najpogosteje izpostavijo. Prostor oziroma priložnost za vsa nadaljnja vprašanja pa je tudi uvodno, prvo srečanje, kjer se podrobneje pogovorimo o samem procesu svetovanja, načinu delu ter vsem, kar vas lahko (dodatno) zanima.

Kaj je psihoterapevtsko svetovanje?

Psihoterapevtsko svetovanje je proces, oblika pomoči, podpora ter opolnomočenje klienta, ki v svetovalni proces vstopa z osebno & svobovno (ne prisiljeno) željo po spoznavanju samega sebe, svojega notranjega sveta & doživljanja, spoznavanju svojih lastnih potreb ter raziskovanju novih poti, ki bi mu lahko omogočile kvalitetnejše življenje, tako v odnosu samega s seboj kot v odnosu z drugimi.

Cilj svetovalnega procesa je krepitev klientove avtonomije ter zagotavljanje varnega, zaupnega okolja, v katerem lahko klient, v odnosu z menoj, raziskuje lastne življenjske zmogljivosti in išče načine za krepitev lastnih notranjih moči ter raziskuje drugačne rešitve zase, ki jih je bil vajen do sedaj sprejemati v svojem življenju.

Moj način dela v prvi vrsti temelji na sočutnem, pristnem odnosu in aktivnem poslušanju klienta, ter spodbujanju klienta k raziskovanju lastnih virov moči in rešitev ter opolnomočenje klienta, da v življenju prične delovati na drugačen način, kot ga je bil vajen do sedaj.

Področja, kjer lahko ponudim po-Moč & podporo?

Psihoterapevtsko svetovanje nudim odraslim osebam, ki se v svojem življenju soočajo z osebnimi izzivi in stiskami, kot so:

 • doživljanje anksioznosti & tesnobe
 • pretirana zaskrbljenost
 • doživljanje stiske v obporodnem obdobju
 • težave v medosebnih odnosih
 • izguba stika s seboj, s svojim telesom
 • napetosti v telesu (zategnjenost, zakrčenost …)
 • spopadanje s stresom
 • spoznavanje in sprejemanje senzitivnosti (vso – visoko senzitivna oseba)
 • raziskovanje »Kaj pomeni poskrbeti zase?«
 • preobremenjenost v življenju
 • izgorelost
 • občutki manjvrednosti (»not good enough«)
 • psihična, čustvena in telesna preobremenjenost
 • težave na področju regulacije čustev

Ostala pomembna področja raziskovanja

 • želja po osebni rasti in razvoju
 • kako lahko tudi sebi ponudim podporo
 • želja po “živeti bolj kakovostno življenje”
 • raziskovanje in krepitev skrbi zase
 • postavljanje (osebnih) meja v odnosih
 • raziskovanje in krepitev virov moči
 • kako tudi sebi reči da/ne
 • kako izraziti sebe – iskreno & avtentično
 • postavitev realnih ciljev in kako jih tudi doseči (počasi & postopoma)
 • raziskovanje zdravih in podpornih odločitev – zase
 • sprejemanje zavestnih odločitev – zase

Več informacij na Kako lahko pomagam.

Kaj psihoterapevtsko svetovanje NI?

Psihoterapevtsko svetovanje NI oblika pomoči, ki temelji zgolj na dajanju nasvetov in podajanju t. i. “koristnih” napotkov za življenje.

Psihoterapevtsko svetovanje JE daljši proces, v katerem klient aktivno sodeluje. Končno število srečanj je težko vnaprej določiti, saj je dolžina svetovalnega procesa odvisna od različnih dejavnikov, in sicer od vrste in kompleksnosti težav, s katero se klient sooča, sodelovanja in motiviranosti klienta …

Komu je svetovanje namenjeno?

Psihoterapevtsko svetovanje je kot oblika pomoči namenjeno ljudem, ki si želijo v življenju narediti (četudi malo) spremembo, raziskati svoj notranji svet (misli, čustva, telesni občutki, vedenje …), spremeniti določene vzorce, jih spoznati, razumeti, sprejeti … predvsem pa na novo spoznati sebe in tudi sebi ponuditi ustrezno (strokovno) podporo & pomoč.

Ljudje smo si med seboj različni. Nekdo se bo za svetovanje odločil zaradi doživljanja tesnobe v svojem življenju, nekdo zaradi preobremenjenosti, spet drugi zaradi želje po bolj kakovostnem življenju. Vsak od nas pa v sebi nosi svoj »zakaj« se vključiti v psihoterapevtsko svetovanje.

Način dela

Pri svojem delu izhajam iz transakcijske analize (TA), kot teorije osebnosti in psihoterapije za doseganje osebnostne rasti in spremembe. Svetovalni proces pa rada dopolnim s tehnikami čuječnosti, kreativnimi tehnikami, principi NLP-ja …, v zadnjem času pa veliko pozornosti namenjam tudi embodiment-u (moč utelešenja) – kot močni podpori in spoznavanju sebe s telesnega vidika (ne zgolj racionalnega vidika).

V svoje delo zelo rada vnešam tudi elemente kreativnega raziskovanja & ustvarjanja (risanje, pisanje, branje, delo s kreativnimi pripomočki (delo s kartami …), saj pogosto lahko ravno preko ustvarjalnosti lažje dostopamo do naših nezavednih vsebin.

Vse omenjene tehnike & način dela klienta dodatno (po)vabijo k samo-raziskovanju in opolnomočenju.

Moj način dela pa v prvi vrsti temelji na sočutnem, pristnem odnosu in aktivnem poslušanju klienta, ter spodbujanju klienta k raziskovanju lastnih virov moči in rešitev ter opolnomočenje klienta, da v življenju prične delovati na drugačen način, kot ga je bil vajen do sedaj.

Kako poteka psihoterapevtsko svetovanje?

Svetovalni proces je zaupen, poglobljen & raziskovalen pogovor med mano in vami ter preko katerega skupaj odkrivava vašo trenutno življenjsko pot. Včasih bo na tej poti lahko enostavno “voziti”, včasih pa bo najina pot raziskovanja lahko polna nepredvidljivih ovinkov, globokih udrtin ter meglenih pregrad. A še vedno bo to najin skupni “proces”, katerega bo vedno vredno raziskovati.

V uvodnem srečanju se podrobneje pogovoriva, kaj je tisto nekaj, kar vas je “pripeljalo” na svetovanje. Na podlagi vaših začetnih in osebnih informacij določiva cilje, smernice, tako kratkoročno kot tudi dolgoročno, in le te sproti tudi redno preverjava. Skozi celoten svetovalni proces spremljava morebitne spremembe, ki se lahko (po)kažejo v vašem življenju (npr. zaznane spremembe v telesu, mislih, čustvovanju, vedenju, odnosu samih s seboj in drugimi …).

Glavni poudarek je na nenehnem raziskovanju “kaj se v danem trenutku resnično dogaja z vami”, kako in na kašen način vam lahko ponudim podporo na vaši poti ter kakšne spremembe lahko, na podlagi svetovanja & skupnega procesa, zaznate v in pri sebi ter v vašem življenju na splošno.

Za podrobnejši vpogled v potek svetovanja vas vabim na Potek svetovanja.

Zakaj je pomembno prvo - uvodno srečanje?

Uvodno srečanje je ključnega pomena – tako za vas kot tudi zame, in je namenjeno predstavitvi vaše osebne zgodbe ter predstavitvi mene, kot svetovalke in načina dela, ki vam ga lahko ponudim.

Podobno kot v vsakdanjem življenju, ko vstopimo v nov odnos in ob tem (lahko) opazimo in začutimo osebo nasproti nas, je podobno tudi v svetovalnem procesu. Ob nekom se bomo lahko počutili prijetno, varno, slišano, sprejeto … drugod morda ne. Zato je toliko bolj pomembno, da ko vstopate v svetovalni proces ali katerikoli drug odnos, poskušate v sebi opaziti, začutiti, kako se ob osebi nasproti vas – počutite v sebi.

Uvodno srečanje traja 60 minut in je namenjeno raziskovalnemu pogovoru, kateri so tisti glavni vzroki in razlogi v vašem življenju, ki so vas pripeljali do odločitve, da se vključite v svetovalni proces. Prvi pogovor je torej namenjen spoznavanju med mano in vami, raziskovanju t. i. širše slike – zakaj ste se v tem obdobju svojega življenja odločili za strokovno svetovanje, vašim vprašanjem v povezavi s svetovanjem ter krajši predstavitvi mene in načina mojega dela.

V primeru, da se odločiva za “skupno pot” naprej, v prvem ali vsaj tja do petega skupnega srečanja oblikujeva in podpiševa medsebojni dogovor. Ta vam kot klientu omogoča vpogled v to, kaj lahko pričakujete od mene in od svetovalnega procesa, meni kot svetovalki pa daje okvir in vpogled v to, ali vam bom lahko pomagala na vaši poti do želene spremembe.

Kako potekajo srečanja?

Psihoterapevtsko svetovanje poteka redno, enkrat tedensko, oziroma po dogovoru. Posamično srečanje traja 50 minut, na vnaprej določeni in dogovorjeni lokaciji, oziroma on-line (dogovor).

S podpisom terapevtskega dogovora se dogovorimo, da na srečanja prihajamo redno in ob dogovorjenem terminu. Termin srečanja je možno prestaviti le na podlagi vnaprejšnjega vsaj 48-urnega obvestila. V primeru, da se odpoved termina ne javi pravočasno, se svetovalna ura obračuna po trenutni, veljavni ceni.

Koliko časa (lahko) poteka psihoterapevtsko svetovanje?

Individualno svetovanje (srečanje) traja 50 min, prvo (uvodno) srečanje 60 minut. Svetovanje poteka enkrat na teden, vedno ob isti uri.

Trajanje svetovalnega procesa je v veliki meri odvisno od izzivov, težav … s katerimi se klient sooča v svojem življenju ter njegove (trenutne) zmožnosti in pripravljenosti na sodelovanje v svetovalnem procesu. Včasih je težko vnaprej določiti predvideno število srečanj, saj se tekom srečanj lahko odpirajo »nove teme«, o katerih klient želi spregovoriti, se o njih pogovoriti, jih raziskati …

Kratkotrajno svetovanje lahko traja do 6 mesecev (okvirno 24 srečanj), za bolj poglobljeno svetovanje pa je potrebno daljše časovno obdobje. Za opredelitev časovnega okvira in potek srečanj med klientom in svetovalko je namenjeno uvodno srečanje, kjer se podrobneje pogovorimo o željah klienta in na katerem področju klient želi narediti spremembo.

Zaupnost - Ali so moji podatki (moja zgodba) varni?

Seveda. Pogovor med svetovalcem (mano) in klientom (vami) je zaupne narave. Vse kar podelite znotraj svetovalnega procesa je zaupno in diskretno, in tako ostane tudi naprej – po končanem, zaključenem svetovalnem procesu.

Pri svojem delu upoštevam etična načela zaupnosti in delujem skladno z etičnimi kodeksi Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Društva za transakcijsko analizo Slovenije (Sloventa), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA).

Za potrebe osebnega, poklicnega razvoja & potrebe strokovnega svetovalnega dela sem kot svetovalka vključena v redni supervizijski proces. Vsi vključeni v supervizijski proces smo zavezani zaupnosti in etičnemu kodeksu. Tudi ko (spre)govorim o najinem svetovalnem procesu, nikoli ne uporabim vašega pravega imena, starosti ipd. Vsi osebni podatki so prirejeni na način, da ni mogoče prepoznati vaše identitete.

Vključenost v supervizijo je stalna in standardna praksa na področju psihoterapije in svetovanja in meni, kot svetovalki omogoča, da se poklicno in osebno stalno ter dodatno izpopolnjujem in da z vami lahko delam na strokoven in za vas najbolj podporen način.

Kakšen je način plačila?

Psihoterapevtsko svetovanje je samoplačniško.

Plačilo je možno zgolj v negotovinski obliki.

Plačilo za psihoterapevtsko svetovanje se izvede glede na število srečanj v danem mesecu in poteka po predračunu, ki vam ga ob koncu meseca posredujem na vaš e-mail naslov.

Ali mi psihoterapevtsko svetovanje lahko »pomaga«?

Psihoterapevtsko svetovanje je proces, ki zahteva Vaš čas in trud. Vaša zavezanost procesu, odprtost za raziskovanje in volja do spremembe so ključni elementi, ki bodo določili, kako in na kakšen način vam lahko svetovanje koristi.

Vsaka oseba je unikatna, s svojo edinstveno zgodbo, zato je način, kako svetovanje pomaga, prav tako edinstven za vsakega posameznika.

Ko vstopite v proces svetovanja, je ključnega pomena zavedanje, da je to proces, ki se razvija postopoma in s časom. Gre za poglobljeno potovanje samospoznavanja, ki zahteva vaše sodelovanje, potrpežljivost in predanost.

Kakšen je delovni čas?

Termin za psihoterapevstko svetovanje se določi na podlagi dogovora z vami.

Kje točno poteka psihoterapevtsko svetovanje?

Svetovanje poteka v IC Trzin – Špruha 19, 1236 Trzin (vhod v studio Eviana, 1. nadstropje). Pri vhodu pozvonite in vam odprem vrata.

Več o lokaciji vas vabim na kontaktne podatke, kjer si lahko na zemljevidu ogledate točno lokacijo.

Je možno brezplačno parkiranje?

Da. V bližini (takoj za samo stavbo) je veliko brezplačno parkirišče, kjer lahko parkirate.

V dopoldanskem času vam svetujem, da na terapevtsko srečanje pridete nekaj minut prej, saj je parkirišče za stavbo bolj zasedeno kot v popoldanskem času.

Kako se lahko naročim na psihot. svetovanje?

V kontakt z menoj lahko stopite preko:

 • telefona: 031 / 013 – 910
 • e-pošte: info@sebi-naproti.si 
 • IG profila: @_iskrenosti ali
 • spletnega brazca na spletni strani pod zavihkom “Kontakt”.

V primeru, da se na telefon ne oglasim takoj, vas takoj ko je možno, pokličem nazaj.