TA svetovanje

TA svetovanje je proces, skozi katerega klient v odnosu s TA svetovalcem raziskuje lastne življenjske zmogljivosti in išče načine za krepitev lastnih notranjih moči ter raziskuje drugačne rešitve zase, ki jih je bil vajen do sedaj sprejemati v svojem življenju.
Kaj je TA svetovanje?

“Transakcijsko analitsko svetovanje je poklicna, strokovna dejavnost, ki poteka v okviru t. i. dogovornega odnosa.” Svetovanje omogoča klientu, da razvija zavedanje, izbire in veščine, ki so potrebne za obravnavo določenih problemov ter stremi k osebnemu razvoju v vsakdanjem življenju na način, da si (o)krepi svoja močna področja; razvije, okrepi lastne notranje vire moči ter stremi k temu, da v življenju prične delovati na drugačen način, kot ga je bil vajen do sedaj. Cilj svetovalnega procesa je krepitev klientove avtonomije v odnosu do sebe, drugih ter do družbenega, strokovnega in kulturnega okolja.1

TA svetovanje skozi redni proces klientu omogoča, da zavestno razvija svoje zavedanje, določene veščine in izbire, ki so lahko ključnega pomena za obravnavani problem ter kot priložnost za osebni razvoj v vsakdanjem življenju. Znotraj samega procesa klient krepi svoja avtonomna, močna področja, stremi k lažjemu delovanju skozi vsakdan življenja ter vseskozi razvija lastne vire osebne moči.2

Kaj TA svetovanje ni?

TA svetovanje ni oblika pomoči, ki temelji na dajanju nasvetov in zgolj podajanju t. i. koristnih napotkov za življenje.

TA svetovanje je strokovna in profesionalna dejavnost, ki temelji na raziskovanju razumevanja klienta & njegovega odnosa do samega sebe, drugih in sveta, v katerem se le ta nahaja.

TA svetovanje je v prvi vrsti proces poglobljenega raziskovanja – sebe in svojega notranjega sveta. Včasih bomo na zastavljeno vprašanje dobili odgovor – včasih ne. In tudi to je ok. In tudi to je vredno raziskovanja.

TA svetovanje je proces, skozi katerega klient v odnosu s TA svetovalcem raziskuje lastne življenjske zmogljivosti in išče načine za krepitev lastnih notranjih moči ter raziskuje drugačne rešitve zase, ki jih je bil vajen do sedaj sprejemati v svojem življenju.

Glavna razlika med svetovanjem in psihoterapijo
TA psihoterapija

Področje TA psihoterapije je namenjeno psihoterapevtom in specializantom psihoterapije, ki klientom pomagajo najti pot do samouresničitve, zdravljenja in sprememb. Psihoterapevtski proces klientu omogoči prepoznati in spremeniti arhaične, samoomejevalne vzorce – ”ukvarjanje z bolečino v preteklosti in sedanjosti, da lahko v prihodnosti zaživijo svobodno življenje.” Cilj področja psihoterapije je, da klienti razvijejo razumevanje sebe in odnosov, v katere vstopajo, ter si ustvarijo možnosti, da živijo življenje na zavesten, ustvarjalen in spontan način, odprt k intimnosti.3

1 Povzeto in prirejeno po Stewart, I. in Joines, V. (2015). Sodobna transakcijska analiza: novi uvod v transakcijsko analizo. Ljubljana: Opportunitas, str. 319-320.
2 Povzeto po Eatinem izobraževalnem in izpitnem priročniku.
3 Povzeto po Eatinem izobraževalnem in izpitnem priročniku.