Psihoterapevtsko svetovanje

TA svetovanje je proces, katerega glavni namen je, da pomaga klientu na poti do osebne spremembe oziroma do tiste spremembe, ki jo klient sam želi doseči v svojem življenju.

Svetovalni proces je zaupen, poglobljen & raziskovalen pogovor med mano in vami ter preko katerega skupaj odkrivava vašo trenutno življenjsko pot. Včasih bo na tej poti lahko enostavno “voziti”, včasih pa bo najina pot raziskovanja lahko polna nepredvidljivih ovinkov, globokih udrtin ter meglenih pregrad. A še vedno bo to najin skupni “proces”, katerega bo vedno vredno tudi nadaljnje raziskovati.

Prvi korak na poti spremembe v življenju je, da pri sebi pričnemo počasi in zavestno opazovati, kaj se resnično dogaja z nami, v našem življenju, kako se počutimo v svojem telesu, kaj doživljajmo v danem trenutku, katere so tiste misli, ki nas plašijo, jemljejo energijo …, kaj doživljamo v odnosu do sebe in v odnosu z drugimi ljudmi … in da o tem poskušamo spregovoriti naglas – v, za vas, varnem in zaupanja vrednem prostoru.

Ob samem začetku svetovalnega procesa se podrobneje pogovoriva, kaj je tisto nekaj, kar vas je “pripeljalo” na svetovanje. Na podlagi vaših začetnih in osebnih informacij določiva cilje, smernice, tako kratkoročno kot tudi dolgoročno, in le te sproti tudi redno preverjava. Skozi celoten svetovalni proces spremljava morebitne spremembe, ki se lahko (po)kažejo v vašem življenju (npr. zaznane spremembe v telesu, mislih, čustvovanju, vedenju, odnosu samih s seboj in drugimi …).

Glavni poudarek je na nenehnem raziskovanju “kaj se v danem trenutku resnično dogaja z vami”, kako in na kašen način vam lahko ponudim podporo na vaši poti ter kakšne spremembe lahko, na podlagi svetovanja & skupnega procesa, zaznate v in pri sebi ter v vašem življenju na splošno.

Najlepši del procesa je, da skozi raziskovanje in t. i. delom na sebi lahko pričnemo opažati, da se naše želje, potrebe, cilji LAHKO spremenijo (niso nekaj statičnega in linearnega) – in da imamo v sebi moč, da se lahko kot človek (pre)usmerimo skupaj in v skladu s svojim notranjim svetom.

Tako kot se naše doživljanje življenja spreminja iz dneva v dan, tako se tudi sam proces dela lahko spreminja iz srečanja v srečanje. Morda bomo eno srečanje namenili (le) pogovoru in za vas raziskovali “kaj je v danem trenutku najbolje za vas”, drugo srečanje pa bo morda namenjeno raziskovanju telesnih občutkov … tretje morda spoznavanju sprostitvenih tehnik.

Potek svetovanja
1
Uvodno – prvo srečanje

Prvo, uvodno srečanje je ključnega pomena – tako za vas kot tudi zame, in je namenjeno predstavitvi vaše osebne zgodbe ter predstavitvi mene, kot svetovalke in načina dela, ki vam ga lahko ponudim.

Podobno kot v vsakdanjem življenju, ko vstopimo v nov odnos in ob tem (lahko) opazimo in začutimo osebo nasproti nas, je podobno tudi v svetovalnem procesu. Ob nekom se bomo lahko počutili prijetno, varno, slišano, sprejeto … drugod morda ne. Zato je toliko bolj pomembno, da ko vstopate v svetovalni proces ali katerikoli drug odnos, poskušate v sebi opaziti, začutiti, kako se ob osebi nasproti vas - počutite v sebi.

Uvodno srečanje traja 60 minut in je namenjeno raziskovalnemu pogovoru, kateri so tisti glavni vzroki in razlogi v vašem življenju, ki so vas pripeljali do odločitve, da se vključite v svetovalni proces. Prvi pogovor je torej namenjen spoznavanju med mano in vami, raziskovanju t. i. širše slike – zakaj ste se v tem obdobju svojega življenja odločili za strokovno svetovanje, vašim vprašanjem v povezavi s svetovanjem ter krajši predstavitvi mene in načina mojega dela.

V primeru, da se odločiva za “skupno pot” naprej, v prvem ali vsaj tja do petega skupnega srečanja oblikujeva in podpiševa medsebojni dogovor. Ta vam kot klientu omogoča vpogled v to, kaj lahko pričakujete od mene in od svetovalnega procesa, meni kot svetovalki pa daje okvir in vpogled v to, ali vam bom lahko pomagala na vaši poti do želene spremembe.

Prva začetna srečanja nama bodo dala priložnost za razmislek, kaj lahko pričakujeva drug od drugega ter kaj vam kot TA svetovalka lahko ponudim oziroma kaj lahko vi pričakujete od mene, mojega načina dela ipd.

Če se v začetnih srečanjih pokaže, da prihaja do morebitnih nepremostljivih razhajanj, neujemanja; določene tematike, problematike, za katero precenim, da nisem dovolj strokovno usposobljena, vas lahko napotim k drugemu, za vas bolj ustreznemu strokovnjaku (psihoterapija, obisk pri osebnem zdravniku …). ​

2
Zaupanje = temelj

Pogovor med svetovalcem (mano) in klientom (vami) je zaupne narave. Vse kar podelite znotraj svetovalnega procesa je zaupno in diskretno, in tako ostane tudi naprej – po končanem, zaključenem svetovalnem procesu.

Pri svojem delu upoštevam etična načela zaupnosti in delujem skladno z etičnimi kodeksi Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Društva za transakcijsko analizo Slovenije (Sloventa), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA).

Za potrebe osebnega, poklicnega razvoja & potrebe strokovnega svetovalnega dela sem kot svetovalka vključena v redni supervizijski proces in intervizijsko / supervizijsko skupino. Vsi vključeni v supervizijski proces smo zavezani zaupnosti in etičnemu kodeksu. Tudi ko (spre)govorim o najinem svetovalnem procesu, nikoli ne uporabim vašega pravega imena, starosti ipd. Vsi osebni podatki so prirejeni na način, da ni mogoče prepoznati vaše identitete. Vključenost v supervizijo je stalna in standardna praksa na področju psihoterapije in svetovanja in meni, kot svetovalki omogoča in pomaga, da se poklicno in osebno stalno ter dodatno izpopolnjujem in da z vami lahko delam na strokoven in za vas najbolj podporen način.

Zaupnost lahko “prelomim” le v primeru:

  • če bi podatke o vas želelo pridobiti sodišče ali katerikoli drug državni organ ali
  • če bi kot svetovalka (lahko) zaznala, da ste sebi ali komu drugemu (partner, otrok, starši …) življenjsko ali na kakršenkoli drug način nevarni; ali da bo ali je bilo storjeno kakršnokoli kriminalno dejanje – sem kot odrasla in odgovorna oseba dolžna prekiniti načelo zaupnosti in o tem spregovoriti z drugimi odgovornimi, za to pristojnimi organi.

Glede na to, da po podpisu dogovora “vstopiva” v svetovalni proces, sem dolžna o prekinitvi zaupnosti z vami tudi govoriti, če je to v tistem trenutku, zaradi zagotovitve varnosti vam in ljudem okoli vas, tudi možno in seveda mogoče.

3
Medsebojni dogovor

Seznanitev s svetovalno terapevtskim dogovorom in podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju je podporen in hkrati nujen del svetovalnega procesa. Podpiševa ga na začetku procesa, najbolje do najinega skupnega petega srečanja.

Medsebojni dogovor je pisni dokument, ki vam ga izročim na prvem ali drugem skupnem srečanju in je t. i. skupek jasno navedenih navodil, ki obe strani (tako svetovalca kot klienta) zavezuje k spoštovanju medsebojnega dogovora, osebne odgovornosti do samega procesa ter k zavezi do redne udeležbe v samem procesu. Obojestranska pripravljenost k spoštovanju dogovora je prvi in hkrati ključni korak k vzpostavitvi varnega odnosa, ki lahko v nadaljevanju procesa vodi do želene spremembe.

Del dogovora je tudi določitev stroškov svetovalnega procesa ter pogovor o pogostosti najinih srečanj. Na podlagi vaše osebne zgodbe skupaj oceniva in dogovoriva število srečanj, ki bi bila najbolj ugodna za vas.

Svetovalni proces lahko poteka “zgolj” nekaj srečanj, ali pa daljše časovno obdobje, odvisno od vaše izbrane problematike ter vaše osebne želje in volje po spremembi v vašem življenju. Dolgotrajno svetovanje je priporočljivo v primeru, če želite zase doseči globlje in trajnejše spremembe.

4
Srečanja

Svetovanje poteka redno, enkrat tedensko, oziroma po dogovoru. Posamično srečanje traja 50 minut, na vnaprej določeni in dogovorjeni lokaciji, oziroma on-line (dogovor).

S podpisom terapevtskega dogovora se dogovorimo, da na srečanja prihajamo redno in ob dogovorjenem terminu. Termin srečanja je možno prestaviti le na podlagi vnaprejšnjega vsaj 48-urnega obvestila. V primeru, da se odpoved termina ne javi pravočasno, se svetovalna ura obračuna po trenutni, veljavni ceni.

Rednost in pogostost srečanj med svetovalcem in klientom omogoča razvoj dovolj varnega odnosa, krepi zaupanje in gradnjo osebne odgovornosti na obeh straneh, prav tako pa vključenost v redno svetovalno praksa spodbuja priložnost za dosego želenih t. i. ciljev.

5
Zaključek procesa

Zaključek svetovalnega procesa je tudi del dogovora, h kateremu se zavežemo na začetku samega procesa. Svetovalni proces lahko prekine tako klient kot tudi svetovalec, ali oba istočasno, v skladu z dogovorom in dosego želene spremembe v življenju klienta.

V primeru, da svetovalec ali klient želita takojšen zaključek svetovalnega procesa, se od sprejetja dane odločitve srečava še vsaj trikrat, saj nama to obema nudi možnost, priložnost in prostor, da svetovalni proces ustrezno in strokovno tudi zaključiva.